Rozwój firmy

Szkolenia / Podnoszenie kwalifikacji

Staramy się wciąż doskonalić i podnosić kwalifikacje zarówno nasze jak i naszych pracowników poprzez kursy, szkolenia, seminaria i studia podyplomowe.

Uczestniczyliśmy między innymi w:

 • Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń firmy CONTROLS do badań laboratoryjnych gruntów. (2010)
 • Kurs obsługi programu MES – Abaqus „Introduction to Abaqus/CAE/Standard/Explicit.” (2011)
 • Seminarium „Vademecum Geoinżynierii. Podstawowe techniki palowe” (2011)
 • Kurs obsługi programu MES – Ansys (2013)
 • Kurs „Analysis of Geotechnical Problems with Abaqus.” (2014)
 • Seminarium „Seminarium Fundamenty palowe 2015” (2015)
 • Szkolenie z obsługi sondy statycznej ze stożkiem mechanicznym typu Begemann – Włochy, 2015 r.
 • Kurs Z-Soil (2016)
 • Seminarium „Seminarium Głębokie wykopy 2016” (2016)
 • Szkolenie z obsługi sondy statycznej CPT/CPTU Pagani – Włochy, luty 2017 r.
 • Szkolenie z obsługi dylatometru Marchettiego DMT/SDMT – Włochy, marzec 2018 r.
 • Seminarium „Wzmacnianie Podłoża i Fundamentów 2017” (2017)
 • Studia podyplomowe: “Projektowanie Geotechniczne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (październik 2017 r. ÷ czerwiec 2018 r.)
 • XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – Reykjavík, Iceland (2019)
 • Seminarium “Wzmacnianie Podłoża i Fundamentowanie 2020” (2020)

Baza wiedzy

Wyniki prowadzonych przez nas badań i analiz można znaleźć w wielu publikacjach

 1. Rozprawa doktorska Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym / Krzysztof Nepelski. Monografie – Politechnika Lubelska, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2020.
 2. Interpretation of CPT and SDMT tests for Lublin loess soils exemplified by Cyprysowa research site / Krzysztof Nepelski // Budownictwo i Architektura.- 2019, vol. 18, nr 3, s. 63-72 [MNiSW: 20].
 3. Numerical Analysis of Settlement of a Structure Situated on a Heterogeneous Loess Subsoil / Nepelski Krzysztof // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering.- 2019, vol. 603, s. 1-10 [MNiSW: 5].
 4. Comparative analysis of the CPT results obtained with the use of electric and mechanical penetrometer cone / K. Nepelski, A. Lal, M. Grzegorczyk. [W]: XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – Reykjavík, Iceland 1 – 6 of September 2019 : Geotechnical Engineering, foundation of the future : conference proceedings.- 2019, s. 1-7
 5. Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Małgorzata Rudko. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 186-198. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.18.
 6. The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] – 2018, nr 1, vol. 1922, s. 030001-1-030001-7 [MNiSW: 15]
 7. Określanie nośności podłoża przy projektowaniu rusztowań / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA – 2017, nr 2, s. 11-13
 8. Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Lal Agnieszka, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA – 2016, nr 4, vol. 15, s. 183-194 [MNiSW: 6]
 9. Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach / Nepelski Krzysztof, Borowski Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO – 2015, nr 7, s. 359-361 [MNiSW: 7]
 10. Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w obliczeniach przebicia stopy fundamentowej wg Eurokodu 2 / Nepelski Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE – 2015, nr 3, s. 58-60 [MNiSW: 8]
 11. Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA – 2014, nr 2, vol. 13, s. 39-48 [MNiSW: 3]

Projekty Europejskie

Firma GEONEP realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty obecnie realizowane:

Projekty zrealizowane: