Rozwój firmy

Szkolenia / Podnoszenie kwalifikacji

Staramy się wciąż doskonalić i podnosić kwalifikacje zarówno nasze jak i naszych pracowników poprzez kursy, szkolenia, seminaria i studia podyplomowe.

Uczestniczyliśmy między innymi w:

 • Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń firmy CONTROLS do badań laboratoryjnych gruntów. (2010)
 • Kurs obsługi programu MES – Abaqus „Introduction to Abaqus/CAE/Standard/Explicit.” (2011)
 • Seminarium „Vademecum Geoinżynierii. Podstawowe techniki palowe” (2011)
 • Kurs obsługi programu MES – Ansys (2013)
 • Kurs „Analysis of Geotechnical Problems with Abaqus.” (2014)
 • Seminarium „Seminarium Fundamenty palowe 2015” (2015)
 • Szkolenie z obsługi sondy statycznej ze stożkiem mechanicznym typu Begemann – Włochy, 2015 r.
 • Kurs Z-Soil (2016)
 • Seminarium „Seminarium Głębokie wykopy 2016” (2016)
 • Szkolenie z obsługi sondy statycznej CPT/CPTU Pagani – Włochy, luty 2017 r.
 • Szkolenie z obsługi dylatometru Marchettiego DMT/SDMT – Włochy, marzec 2018 r.
 • Seminarium „Wzmacnianie Podłoża i Fundamentów 2017” (2017)
 • Studia podyplomowe: “Projektowanie Geotechniczne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (październik 2017 r. ÷ czerwiec 2018 r.)

Baza wiedzy

Wyniki prowadzonych przez nas badań i analiz można znaleźć w wielu publikacjach

Projekty Europejskie

Firma GEONEP obecnie realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej