O nas

Kim jesteśmy

Firma GEONEP Geotechnika Nepelski Chymosz Sp. J. jest spółką inżynierów budownictwa z wieloletnim doświadczeniem. Działalność pod szyldem GEONEP rozpoczęła się od 2015 r. i jest kontynuacją wieloletniej współpracy oraz zdobytych doświadczeń jej założycieli.

Image

Krzysztof Nepelski

Pierwszym ze współwłaścicieli jest Krzysztof Nepelski – inżynier budownictwa z doświadczeniem w zakresie projektowania oraz badań podłoża gruntowego. Oprócz inżynierskiej pracy zawodowej, jest pracownikiem naukowym Politechniki Lubelskiej, prowadzącym badania w zakresie współpracy podłoża gruntowego z konstrukcją.

Image

Andrzej Chymosz

Drugi ze wspólników Andrzej Chymosz, jest inżynierem budownictwa z około trzydziestoletnim doświadczeniem w zakresie projektowania, wykonawstwa
i nadzorowania wszelkiego rodzaju obiektów.

Doświadczenie zdobyte podczas projektowania i realizacji obiektów budowlanych oraz wykonywanych do tej pory badań podłoża, a także specjalistyczna wiedza zdobywana podczas pracy naukowej, pozwala na wykonywanie usług geotechnicznych na najwyższym poziomie. Ponadto, w swojej pracy stale korzystamy z wiedzy i doświadczenia osób z partnerskich firm badawczych, projektowych i wykonawczych specjalizujących się w geotechnice. Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, nie bojąc się zagadnień trudnych i nietypowych.

Działamy głównie na terenie województwa lubelskiego, jednak wykonujemy również zlecenia na terenie całej Polski, w tym na obszarze województwa małopolskiego, łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego czy podkarpackiego (Warszawa, Łódź, Katowice, Poznań, Przemyśl).

Firmę GeoNep tworzy kilkanaście osób pracujących w dwóch zespołach: terenowym i biurowym. W zakresie grupy terenowej jest wykonywanie prac polowych, m.in. sondowań i odwiertów. Analizą danych terenowych i opracowywaniem dokumentacji zajmuje się zespół biurowy.

Poza pracą bierzemy udział również w zawodach sportowych.

Szkolenia / Podnoszenie kwalifikacji

Staramy się wciąż doskonalić i podnosić kwalifikacje zarówno nasze jak i naszych pracowników poprzez kursy, szkolenia, seminaria i studia podyplomowe.

Uczestniczyliśmy między innymi w:

 • Seminarium „Wzmacnianie Podłoża i Fundamentowanie 2023” (marzec 2023r.)
 • Szkolenie z zakresu poboru próbek gleby oraz wody według norm (grudzień 2022r.)
 • Cykl szkoleń on-line organizowanych przed Akademię Midas IT Polska w zakresie modelowania w 2D i 3D płyty fundamentowej posadowionej na palach w programie MIDAS GTS NX (wrzesień ÷  listopad 2022r.)
 • Szkolenie z akredytowanego poboru próbek do badania zanieczyszczeń gruntu i wody (sierpień 2022r.)
 • Szkolenie: “Selecting of soil models and parameter calibration in Midas GTS NX” (grudzień 2021r.)
 • Szkolenie: “Praktyczne wykorzystanie metod polowych w projektowaniu geotechnicznym” (kwiecień 2021r.)
 • Szkolenie: “Deep Excavation Analysis according to Eurocode 7” (kwiecień 2021r.)
 • Szkolenie: “Zastosowanie sondowań w identyfikacji parametrów podłoża: (marzec 2021r.)
 • Szkolenie: “Europejskie standardy i aspekty prawne badań terenowych” (luty 2021r.)
 • Seminarium “Wzmacnianie Podłoża i Fundamentowanie 2020” (2020)
 • XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – Reykjavík, Iceland (2019)
 • Studia podyplomowe: “Projektowanie Geotechniczne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (październik 2020 ÷ czerwiec 2021; październik 2017 r. ÷ czerwiec 2018 r.)
 • Szkolenie z obsługi dylatometru Marchettiego DMT/SDMT  (Włochy, marzec 2018 r.)
 • Szkolenie z obsługi sondy statycznej CPT/CPTU Pagani (Włochy, luty 2017 r.)
 • Seminarium „Wzmacnianie Podłoża i Fundamentowanie 2017” (2017)
 • Seminarium „Seminarium Głębokie wykopy 2016” (2016)
 • Kurs Z-Soil (2016)
 • Szkolenie z obsługi sondy statycznej ze stożkiem mechanicznym typu Begemann (Włochy, 2015 r.)
 • Seminarium „Seminarium Fundamenty palowe 2015” (2015)
 • Kurs „Analysis of Geotechnical Problems with Abaqus” (2014)
 • Kurs obsługi programu MES – Ansys (2013)
 • Seminarium „Vademecum Geoinżynierii. Podstawowe techniki palowe” (2011)
 • Kurs obsługi programu MES – Abaqus „Introduction to Abaqus/CAE/Standard/Explicit” (2011)
 • Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń firmy CONTROLS do badań laboratoryjnych gruntów (2010).

Baza wiedzy

Wyniki prowadzonych przez nas badań i analiz można znaleźć w wielu publikacjach

 1. 3D FEM Analysis of the Subsoil-Building Interaction. Nepelski K. (2022). Applied Sciences, 12(21).
 2. CPT-DMT correlation for loess subsoil from Lublin area in Poland. Nepelski K., Rudko M. (2022). Proceedings of the 20-th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Sydney, Australia.
 3. Charakterystyka lessów lubelskich jako podłoża budowlanego. Nepelski K. (2021). Przegląd Geologiczny, 69(12), 835-849.

 4. Wybrane zagadnienia fundamentowania w trudnych warunkach. Nepelski K. (2021). Inżynier Budownictwa, 196, 69-75.

 5. CPT Parameters of Loess Subsoil in Lublin Area. Nepelski K., Lal A. (2021). Applied Sciences, 11(13), 6020.
 6. Parametry odkształceniowe lessów lubelskich wyznaczone z badań CPTU, SDMT oraz presjometrem Menarda. Nepelski K. (2021).  Przyrodnicze i geotechniczne aspekty budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 47-60.

 7. Dobór parametrów modelu Cam-Clay dla podłoża lessowego na przykładzie analizy MES 3D budynku rozległego. Nepelski K. (2020). ACTA Scientiarum Polonorum – Architektura Budownictwo, 19(2), 67-81.

 8. A FEM analysis of the settlement of a tall building situated on loess subsoil. Nepelski K. (2020). Open Engineering, 10(1), 519-526.

 9. Rozprawa doktorska Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym. Nepelski K. (2020). Monografie – Politechnika Lubelska, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 10. Interpretation of CPT and SDMT tests for Lublin loess soils exemplified by Cyprysowa research site. Nepelski K. (2020). Budownictwo i Architektura, 18(3), 63-72.
 11. Numerical Analysis of Settlement of a Structure Situated on a Heterogeneous Loess Subsoil. Nepelski K. (2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 603(5).
 12. Comparative analysis of the CPT results obtained with the use of electric and mechanical penetrometer cone. Nepelski K., Lal A., Grzegorczyk M. (2019). Proceedings of the XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – 2019, Reykjavík, Iceland: Geotechnical Engineering foundation of the future.
 13. Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT. Nepelski K., Rudko M. (2018). Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27(2), 186-198.
 14. The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil. Nepelski K., Błazik-Borowa E. (2018). AIP Conference Proceedings, 1992(1), 030001.
 15. Określanie nośności podłoża przy projektowaniu rusztowań. Nepelski K., Błazik-Borowa E. (2017). Rusztowania, 2, 11-13.
 16. Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej. Borowski Ł., Lal A., Nepelski K. (2017). Budownictwo i Architektura, 16(3), 135-142.

 17. Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT. Nepelski K., Lal A., Franus M. (2016). Budownictwo i Architektura, 15(4), 183-194.
 18. Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4. Borowski, Ł., Skoczylas, O., Nepelski, K. (2016). Budownictwo i Architektura, 15(2), 101-111.

 19. Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach. Nepelski K., Borowski Ł. (2015). Inżynieria i Budownictwo, 71(7), 359-361.
 20. Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w obliczeniach przebicia stopy fundamentowej wg EC2. Nepelski K. (2015). Materiały Budowlane, 1(3), 58-60.
 21. Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego. Nepelski K. (2014). Budownictwo i Architektura, 13(2), 39-48.
 22. Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich. Nepelski K. (2013). Budownictwo i Architektura, 12(3), 113-120.

 23. Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowej. Nepelski K., Lipecki T. (2011). Budownictwo i Architektura, 8(1), 083-096.

Projekty Europejskie

Firma GEONEP realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty zrealizowane: