Dokumentacje Projektowe

Po za wymienionymi dokumentacjami wykonujemy również opracowania projektowe:

PROJEKTY POSADOWIEŃ

W przypadku, gdy z uwagi na rozpoznane warunki gruntowo – wodne podłoża nie ma możliwości wykonania fundamentów bezpośrednich za pomocą ław i stóp fundamentowych oferujemy wykonanie projektów:

Analizy fundamentów przeprowadzamy w oparciu o wykonane badania polowe, w szczególności posadowienia na palach projektowane są bezpośrednio z wyników sondowań statycznych CPT/CPTu.

STATECZNOŚĆ SKARPY

Wykonujemy analizę stateczności skarp zarówno naturalnych wzniesień jak i skarp wykopów.

Foto 5.10 Stryjno_skarpa

PROJEKTY ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  • ścianki berlińskie
  • ścianki szczelne

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE

Zajmujemy się wykonywaniem projektów konstrukcyjnych zarówno budowlanych jak i wykonawczych obiektów w szczególności budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych czy domów jednorodzinnych.

Foto 5.13 rzut konstrukcja_Felin TBV

ANALIZY – wyznaczanie podatności podłoża

Na podstawie wyników badań terenowych i dokumentacji projektowej obiektu wykonujemy analizę podatności podłoża pod budowlą, niezbędną do wyznaczenia współczynnika Winklera stosowanego do projektowania płyt fundamentowych.

Foto 5.13 rzut konstrukcja_Felin TBV