Dokumentacje Projektowe

W zakresie naszej działalności oferujemy również wykonanie różnego rodzaju dokumentacji projektowych.

PROJEKT POSADOWIENIA NA PALACH FUNDAMENTOWYCH – wykonywany jest w przypadku, gdy z uwagi na rozpoznane warunki gruntowo – wodne nie ma możliwości posadowienia bezpośredniego (za pomocą stóp i ław fundamentowych, bądź płyty fundamentowej), m. in. w przypadku występowania w rejonie planowanego posadowienia dużej miąższości gruntów organicznych i słabonośnych. Pale fundamentowe przekazują obciążenia z obiektu bezpośrednio na głębsze partie podłoża, na warstwy nośne gruntu.

PROJEKT WZMOCNIENIA PODŁOŻA ZA POMOCĄ KOLUMN BETONOWYCH – wykonywany jest w przypadku, gdy z uwagi na rozpoznane warunki gruntowo – wodne, rodzaj planowanej inwestycji i przewidywane obciążenia należy wzmocnić podłoże, m. in. gdy w rejonie planowanego posadowienia występują większej miąższości grunty słabonośne, bądź gdy przewidywane obciążenia są na tyle duże, że nośność występującego podłoża jest niewystarczająca do posadowienia tradycyjnego. W tym rodzaju posadowienia zakładamy że obciążenia przekazywane są częściowo na podłoże oraz częściowo poprzez kolumny betonowe na głębsze partie podłoża.

PROJEKT POSADOWIENIA NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ – wykonywany jest w przypadku, gdy z uwagi na rozpoznane warunki gruntowo – wodne nie ma możliwości posadowienia bezpośredniego za pomocą stóp i ław fundamentowych, ale są dostateczne do posadowienia za pomocą płyty fundamentowej, m. in. gdy w rejonie poziomu posadowienia występują grunty o niższych parametrach nośności i niedużej miąższości. Płyta fundamentowa umożliwia równomierny rozkład obciążeń na podłoże gruntowe.

PROJEKT ZABEZPIECZENIA WYKOPU FUNDAMENTOWEGO – wykonywany jest w przypadku konieczności zabezpieczenia głębokich wykopów fundamentowych, gdy nie ma możliwości wykonania wykopu z rozkopem. Wykonujemy zabezpieczenia wykopów za pomocą ścianki berlińskiej, ścianki szczelnej lub palisady.

PROJEKT KONSTRUKCYJNY – wykonujemy projekty konstrukcyjne obiektów budowlanych w szczególności budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych bądź domów jednorodzinnych.