Baza sprzętowa

Sprzęt

Dysponujemy profesjonalnym pakietem maszyn

PENETROMETRY PAGANI TG-63 200

Dwa penetrometry Pagani TG-63 200 na gąsienicach przystosowane do wykonywania sondowań statycznych CPT/CPTU ze stożkiem elektrycznym lub CPTM ze stożkiem mechanicznym, a także badań dylatometrem płaskim DMT/SDMT. Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania odwiertów o średnicy 100mm do maksymalnej głębokości 12,0m oraz pobranie próbek o nienaruszonej strukturze (NNS).

WIERTNICE MECHANICZNE

Posiadamy trzy wiertnice mechaniczne do wykonywania odwiertów badawczych:

 • Dwie wiertnice (model WSG-W) zamontowane na samochodach terenowych Ford Ranger, umożliwiające wykonanie wierceń o średnicach w zakresie 60÷160mm do głębokości maksymalnej 30m;
 • Jedną wiertnicę na podwoziu gąsienicowym (model WGG-W), umożliwiającą wykonanie odwiertów o średnicach w zakresie 60÷200mm do głębokości maksymalnej 40m.

LEKKI SPRZĘT WIERTNICZY

Lekki sprzęt wiertniczy do wykonywania wierceń ręcznych i udarowych, tj.:

 • Zestaw do wierceń małośrednicowych metodą udarową RKS firmy Atlas Copco Cobra TTe o mocy 1300 W. Średnica sondy rdzeniowej wynosi 50 lub 70 mm, głębokość badania zależy od głębokości występowania poziomu wody gruntowej i wynosi maksymalnie do 4 m poniżej zwierciadła wody gruntowej;
 • Zestaw do wierceń ręcznych – średnica wiercenia 70 mm do głębokości około 6 m.

ZESTAW PRESJOMETRYCZNY MÉNARDA

Posiadany przez naszą firmę zestaw presjometryczny Ménarda składa się z trzech głównych elementów:

 • trójkomorowej sondy typu BX 60 mm umieszczanej w gruncie;
 • urządzenia zasilająco – pomiarowego;
 • przewodów i żerdzi.

SONDA DYNAMICZNA

Sonda dynamiczna lekka DPL (SD-10), w której młot o masie 10 kg jest opuszczany z wysokości 50 cm, a notowana liczba uderzeń jest określana przy zagłębieniu się końcówki stożka na głębokość 10 cm (N10). Maksymalna głębokość badania to 10,0 m.

PŁYTA DYNAMICZNA

Posiadamy dwie płyty dynamiczne (firmy HMP). Każda z nich składa się z ruchomego ciężarka o masie 10 kg opuszczanego po prowadnicy na płytę o średnicy 30 cm. Zasięg badania to ok. 0,3÷0,5 m.

PŁYTA STATYCZNA VSS

W celu zbadania zagęszczenia zasypki/nasypu posiadamy zestawy pomiarowe VSS, które składają się m.in. z:

 • Płyty obciążeniowej o średnicy 30cm,
 • Czujników zegarowych,
 • Teleskopowych statywów z nóżkami z możliwością regulacji.

Do badania niezbędna jest przeciwwaga, którą stanowi zazwyczaj ciężki sprzęt budowlany, np. koparka.

SPRZĘT GEODEZYJNY

Do pomiarów współrzędnych punktów badawczych posiadamy:

 • 2x Zestaw pomiarowy GNSS SATLAB Geosolutions ;
 • Niwelator kodowy LEICA SPRINTER 150.

FLOTA

Na naszą bazę sprzętową składają się również:

 • Samochody ciężarowe Renault Master, przeznaczone do transportu penetrometrów Pagani i innych sprzętów do badań;
 • Samochody terenowe Ford Ranger przeznaczone do transportu pozostałych sprzętów do badań gruntowych oraz jako środek transportu do miejsc nadzorów geotechnicznych;
 • Samochód ciężarowy Unimog;
 • Przyczepka do transportu wiertnicy mechanicznej na podwoziu gąsienicowym.

Biuro

Pracujemy na wielu płaszczyznach

Zespół firmy GeoNep tworzy 14 osób. Część grupy pracuje w terenie, wykonując prace polowe, a pozostałe osoby w biurze opracowują dokumentacje oraz projekty konstrukcyjne. W pracy biurowej posługujemy się między innymi oprogramowaniem:

ZW-CAD i G-StarCad (rysowanie przekrojów i rysunków konstrukcyjnych), pakiet Office, pakiet GEO5 (projektowanie geotechniczne posadowień, analiza stateczności i podatności podłoża), CPT-Star oraz własne arkusze kalkulacyjne (obróbka wyników badań sondowań CPT/CPTU), SDMT Elab (obróbka wyników z dylatometru DMT/SDMT). Ponadto do projektowania konstrukcyjnego stosujemy: RM-WIN, PL-WIN, FD-WIN, PLATO, ABC-Tarcza.