O nas

Kim jesteśmy

Firma GEONEP Geotechnika Nepelski Chymosz Sp. J. jest spółką inżynierów budownictwa z wieloletnim doświadczeniem. Działalność pod szyldem GEONEP rozpoczęła się od 2015 r. i jest kontynuacją wieloletniej współpracy oraz zdobytych doświadczeń jej założycieli.

Image

Krzysztof Nepelski

Pierwszym ze współwłaścicieli jest Krzysztof Nepelski – inżynier budownictwa z doświadczeniem w zakresie projektowania oraz badań podłoża gruntowego. Oprócz inżynierskiej pracy zawodowej, jest pracownikiem naukowym Politechniki Lubelskiej, prowadzącym badania w zakresie współpracy podłoża gruntowego z konstrukcją.

Image

Andrzej Chymosz

Drugi ze wspólników Andrzej Chymosz, jest inżynierem budownictwa z około trzydziestoletnim doświadczeniem w zakresie projektowania, wykonawstwa
i nadzorowania wszelkiego rodzaju obiektów.

This is SubTitle

Pozostałą część załogi tworzą młodzi, zdolni inżynierowie. Łącznie ekipę Geonep tworzy 14 osób.

Zaczniemy współpracę?

Doświadczenie zdobyte podczas projektowania i realizacji obiektów budowlanych oraz wykonywanych do tej pory badań podłoża, a także specjalistyczna wiedza zdobywana podczas pracy naukowej, pozwala na wykonywanie usług geotechnicznych na najwyższym poziomie. Ponadto, w swojej pracy stale korzystamy z wiedzy i doświadczenia osób z partnerskich firm badawczych, projektowych i wykonawczych specjalizujących się w geotechnice. Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, nie bojąc się zagadnień trudnych i nietypowych.

Działamy głównie na terenie województwa lubelskiego, jednak wykonujemy również zlecenia na terenie całej Polski, w tym na obszarze województwa małopolskiego, łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego czy podkarpackiego (Warszawa, Łódź, Katowice, Poznań, Przemyśl).

Poza pracą bierzemy udział również w zawodach sportowych.

Sprzęt

Dysponujemy profesjonalnym pakietem maszyn

Wiertnica mechaniczna

Wiertnica mechaniczna firmy Staltechnika model WSG-W zamontowana na samochodzie terenowym Ford Ranger, umożliwiająca wykonanie wierceń świdrem o średnicy 90÷110 mm do głębokości maksymalnej 30,0 m.

Zestaw do wierceń małośrednicowych metodą udarową RKS

firmy Atlas Copco Cobra TTe o mocy 1300 W. Średnica sondy rdzeniowej wynosi 50 lub 70 mm, głębokość badania zależy od głębokości występowania poziomu wody gruntowej i wynosi maksymalnie do 4 m poniżej zwierciadła wody gruntowej.

Sonda Dynamiczna Lekka DPL (SD-10)

w której młot o masie 10 kg jest opuszczany z wysokości 50 cm, a notowana liczba uderzeń jest określana przy zagłębieniu się końcówki stożka na głębokość 10 cm (N10). Maksymalna głębokość badania to 10,0 m.

Niwelator kodowy LEICA SPRINTER 150

Wiertnica mechaniczna

firmy Staltechnika model WGG-W na podwoziu gąsienicowym, umożliwiająca wykonanie wierceń geotechnicznych świdrem o średnicy do 200 mm do głębokości maksymalnej 40,0 m.

Zestaw do wierceń ręcznych

Średnica wiercenia 70 mm do głębokości około 6 m.

Samochody ciężarowe

Dwa samochody ciężarowe Renault Master, przeznaczone do transportu penetrometrów Pagani;

Ford Ranger

Samochód terenowy Ford Ranger do transportu pozostałych sprzętów do badań gruntowych

Płyta dynamiczna firmy GeoLab

Składająca się z ruchomego ciężarka o masie 10 kg opuszczanego po prowadnicy na płytę o średnicy 30 cm. Maksymalna głębokość próby to 0,5 m.

Penetrometry Pagani TG-63 200

Dwa penetrometry Pagani TG-63 200 na gąsienicach przystosowane do wykonania sondowań statycznych CPT/CPTU ze stożkiem elektrycznym oraz CPT ze stożkiem mechanicznym, a także badań dylatometrem DMT i SDMT. Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania odwiertów o średnicy 100 mm do maksymalnej głębokości 12,0 m oraz pobranie próbek o nienaruszonej strukturze, tzw. NNS.

Zestaw pomiarowy GNNS SATLAB Geosolutions SLC Full Kit AT-35101H

Biuro

Pracujemy na wielu płaszczyznach

Zespół firmy GeoNep tworzy 14 osób. Część grupy pracuje w terenie, wykonując prace polowe, a pozostałe osoby w biurze opracowują dokumentacje oraz projekty konstrukcyjne. W pracy biurowej posługujemy się między innymi oprogramowaniem:

ZW-CAD i G-StarCad (rysowanie przekrojów i rysunków konstrukcyjnych), pakiet Office, pakiet GEO5 (projektowanie geotechniczne posadowień, analiza stateczności i podatności podłoża), CPT-Star (obróbka wyników badań sondowań CPT/CPTU), SDMT Elab (obróbka wyników z dylatometru DMT/SDMT). Ponadto do projektowania konstrukcyjnego stosujemy: RW-WIN, PL-WIN, FD-WIN, PLATO, ABC-Tarcza.